aothedugr

Αρθρογραφία Οικονομολόγων

Αρθρογραφία Οικονομολόγων (41)

Γενιά Y, Γενιά Ανατροπής!

 • Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013 08:09
 • Γράφτηκε από

genia YΆρθρο της Έθελ Αγγελάτου 

Τι είναι η Γενιά Y; Η νεότερη γενιά που υπάρχει στον εργασιακό χώρο, γεννημένη από το 1980 μέχρι και το 2000. Η γενιά αυτή, όντας νεοεισερχόμενη στο χώρο εργασίας, είναι εξοικειωμένη σε κοινωνικά δίκτυα, καταρτισμένη εν τω μέσω μιας τεχνολογικής έκρηξης στην καθημερινή εργασία και προσωπική ζωή, και είναι εδώ για να αλλάξει μια για πάντα τη σχέση εργοδότη-εργαζόμενου. Αναζητά ηθικές αξίες στην εργασία, work-life balance, δίνει έμφαση στην ομαδική δουλειά, τη συνεργασία, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την επικοινωνία, εντός και εκτός του οργανισμού. Χαρακτηρίζεται για την έμφαση που δίνει στη μάθηση και την εκπαίδευση, αναζητά απαντήσεις σε όλα, άμεση και εποικοδομητική επικοινωνία και επαναπληροφόρηση. Απαρτίζεται από φιλόδοξα άτομα, απαιτητικά, ευέλικτα και προσαρμοστικά. Εν κατακλείδι, από άτομα με θέληση ν' αναπτυχθούν στο επάγγελμά τους που τους ωθεί σε μεγαλύτερη κινητικότητα για να αποκτήσουν εμπειρίες και να εξελιχθούν.


Η μελέτη των στάσεων και συμπεριφορών των νέων της Γενιάς Υ, σε σχέση με την εργασία και την καριέρα τους, είναι ένα σημαντικό θέμα για το σχεδιασμό της εργασίας και των συστημάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, τόσο ως προς την προσέλκυση όσο και την ανάπτυξη και συγκράτηση των καλύτερων νέων εργαζομένων. Το kariera.gr (μέλος του ομίλου CareerBuilder) σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο δράσεων έρευνας σχετικά με την απασχόληση, σχεδίασε φέτος και υλοποίησε την έρευνα "Καριέρα και Γενιά Υ". Στόχος της έρευνας ήταν, με Επιστημονικές Υπεύθυνες τις Επίκουρες Καθηγήτριες του ΟΠΑ, Ειρήνη Νικάνδρου και Λήδα Παναγιωτοπούλου, να διερευνηθούν οι κυρίαρχες τάσεις μεταξύ των νέων ατόμων, στην επιλογή εταιρείας/εργοδότη και στο σχεδιασμό καριέρας. Με δείγμα 1070 νέους ηλικίας 18-30 ετών, φοιτητές και αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ απ' όλη την Ελλάδα, η έρευνα ανέλυσε τις στάσεις των νέων ως προς την καριέρα τους και τί είναι σημαντικό γι' αυτούς όταν σχεδιάζουν και προγραμματίζουν την εργασιακή τους ζωή. Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου, σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο gazARTE με παρόντες τους φοιτητές και τις εταιρείες που βραβεύθηκαν ως οι προτιμητέες για να εργαστεί η γενιά Y, αναλύθηκαν τα παρακάτω συμπεράσματα και συζητήθηκαν όσα φλέγοντα θέματα προέκυψαν για την αγορά εργασίας. Πρωταγωνιστές ήταν οι νέοι, τα Social Media που τους συνοδεύουν στην καθημερινότητα και την εργασία τους, καθώς και οι απόψεις τους για την νέα αγορά που θα διαμορφώσουν με τη σειρά τους.

Μέσα από κυρίαρχα συμπεράσματα από την ανάλυση της έρευνας προέκυψαν δύο κύριες κατηγορίες, που αφορούν αφενός την κατανόηση των αναγκών και των στάσεων των νέων της Γενιάς Υ και αφετέρου τί σημαίνουν αυτά για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Η Γενιά Y στην Ελλάδα έδειξε, σε σχέση με την Εργασία, να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις Προοπτικές Καριέρας που προσφέρει μια εταιρεία/εργοδότης και να αναζητά Ικανοποιητικές Αμοιβές, Ευκαιρίες για Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη/ Εξέλιξη, Εργασιακό Περιβάλλον με Ήθος και Εργασιακή Ασφάλεια. Σε σχέση με την Καριέρα, δείχνει ότι έχει Ενεργητική Στάση, αυτοδιαχειρίζεται την καριέρα της, η διατήρηση των Ηθικών Αξιών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για αυτήν, προτιμά μια Προγραμματισμένη Καριέρα και θέλει να αναπτύσσει Δίκτυα, μέσα και έξω από την εταιρία.

Ως προς τα τμήματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, θέλει να βιώσει σε σχέση με την προσέλκυση, την προβολή των ευκαιριών μάθησης και ανάπτυξης καριέρας, τη διαχείριση της εταιρικής εικόνας μέσα από την προβολή των εταιρικών αποτελεσμάτων και του καλού ονόματος και της φήμης της εταιρείας, την έμφαση στο ταίριασμα του υποψήφιου με τις αξίες του οργανισμού και την προβολή της κουλτούρας "εργασιακής ασφάλειας". Για τη διατήρηση και την ανάπτυξη, χρειάζονται ευκαιρίες μάθησης, επίσημες και ανεπίσημες, σχεδιασμός προκλητικών έργων, ύπαρξη συστημάτων προγραμματισμού και ανάπτυξης καριέρας με ενεργή συμμετοχή των νέων στο σχεδιασμό της, ενθάρρυνση συμμετοχής σε διατμηματικά έργα, δημιουργία μονοπατιών καριέρας, κάθετα και οριζόντια μέσα στην επιχείρηση και προγράμματα εξισορρόπησης προσωπικής-εργασιακής ζωής. Τέλος, για τις αμοιβές, θέλει να υπάρχει επικοινωνία της δομής αμοιβών στο εσωτερικό της εταιρείας, προβολή του πακέτου αμοιβών/παροχών σε σχέση με τους ανταγωνιστές και επικοινωνία προοπτικών εξέλιξης των αμοιβών.

 

Για να δείτε αναλυτικά και ολοκληρωμένη την έρευνα, επισκεφθείτε το παρακάτω link:

http://www.careerbuildermedia.com/int/aueb/AUEB_booklet_web.pdf

 

 Πηγή: www.kariera.gr

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Παγκοσμιοποίηση

 • Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013 17:42
 • Γράφτηκε από

63ffb5f68a7224135eb2a964d53fd892 LΆρθρο της Εβίτας Χατζησταύρου

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη μέσα από την παγκοσμιοποίηση και συγκεκριμένα το Oικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (UN Global Compact, GC) θα μας απασχολήσει σημαντικά και σύντομα. Στην Ελλάδα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ενώ την ίδια στιγμή το GC έχει ήδη πάνω από 10.000 εταιρικούς συμμετέχοντες και άλλους ενδιαφερόμενους από 130 χώρες.

Ο λόγος που μου τράβηξε την προσοχή το εν λόγω θέμα είναι οι συνέπειες του στη διεθνή κοινότητα αλλά και τους πολίτες, καθώς είμαστε οι δυναμικοί δρώντες αλλά και οι αποδέκτες του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης και βλέπουμε πως η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί το κοινωνικό πρόσωπο κυρίως των πολυεθνικών εταιρειών όπου τα τελευταία χρόνια διαχειρίζεται σε σταθερό ρυθμό προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο, διαμορφώνει νέους όρους παγκόσμιας διακυβέρνησης με πλεονεκτήματα και για τις δυο πλευρές και στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

Οι σημερινές αλλαγές στο διεθνές σύστημα είναι σημαντικές για την ιστορία των διεθνών σχέσεων, καθώς αποτελούν εξέλιξη στον επιστημονικό μας κλάδο και προϋποθέτουν αντίστοιχη ανάλυση η οποία στο θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε διεθνές επίπεδο είναι σε πρώιμο επίπεδο στην Ελλάδα. Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης κυρίως λόγω του εύρους του και των συνεπειών του στο διεθνή καταμερισμό ισχύος, καθώς και η σημασία της δομικής αλλαγής του διεθνούς συστήματος και οι σημαντικές αλλαγές που θα επιφέρει, όπως και το νέο μοντέλο παγκόσμιας διακυβέρνησης που θα ακολουθηθεί, αποτελούν σημαντικά ζητήματα για τις διεθνείς σχέσεις. Αυτά θα συνεχίσουν να μας απασχολούν στις αναλύσεις μας στο μέλλον και θα έχουν επιπτώσεις σε πολλούς τομείς στην καθημερινή μας ζωή.

Το Οικουμενικό σύμφωνο του ΟΗΕ, UN Global Compac, ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία για επιχειρήσεις που δεσμεύονται στην ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων και στρατηγικών τους με παγκόσμια αποδεκτές αρχές στα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Η κοινωνία των πολιτών, οι περιφερειακές οργανώσεις, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων αποτελούν σημαντικά κοινωνικά βήματα που δηλώνουν την ενεργή δράση των κοινωνικών φορέων στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης.

Οι στόχοι της Χιλιετίας που τέθηκαν από τον ΟΗΕ με χρονοδιάγραμμα το 2015 χαρακτηρίστηκαν από όλα τα κράτη σαν ένα πολύ θετικό βήμα για την ανθρωπότητα:

·         Μείωση της φτώχειας κατά το ήμισυ ( σε σχέση με το 1990).

·         Μείωση της παιδικής θνησιμότητας κατά 2/3.

·         Μείωση της μητρικής θνησιμότητας κατά ¾.

·         Πρόσβαση όλων των παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

·         Ισότητα των φύλων και αυτονομία των γυναικών.

·         Μέτρα κατά του AIDS και άλλων ασθενειών.

·         Προστασία του βιώσιμου περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης- μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των ατόμων που δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

·         Δημιουργία μιας παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη ώστε να προωθηθεί ένα πολυμερές, εμπορικό και χρηματοδοτικό ανοικτό σύστημα.

Οι παραπάνω στόχοι έχουν επιτευχθεί από μερικές χώρες, κυρίως από την Κίνα και την Ινδία, σε ικανοποιητικό ποσοστό γεγονός που οφείλεται στις εντυπωσιακές αναπτυξιακές επιδόσεις των χωρών αυτών τα τελευταία χρόνια. Στην Αφρική ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί. Η ελλιπής χρηματοδότηση είναι το βασικό αίτιο επιβράδυνσης επίτευξης των στόχων. Η επίτευξη αυτών των Αναπτυξιακών Στόχων ίσως αποτελεί το σημαντικότερο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό εγχείρημα στη σύγχρονη ιστορία. Εάν αυτοί οι στόχοι πράγματι επιτευχθούν μέχρι το 2015 σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ένδεια θα περιορισθεί στο ήμισυ παγκοσμίως, δεκάδες εκατομμύρια ζωές θα σωθούν, και δισεκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν οφέλη από την οικονομική ανάπτυξη.

Όμως τα πολυσύνθετα ζητήματα αυτού του μεγέθους δεν μπορούν να λυθούν από έναν αποκλειστικό φορέα, είτε πρόκειται για εθνική κυβέρνηση, ή για ΜΚΟ ή για τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό που απαιτείται είναι μια νέα πολυδιάστατη μορφή συνεργασίας, με την οποία οι συμμετέχοντες συνδυάζουν την πείρα, την εμπειρία, τους διαθέσιμους πόρους και τα δίκτυά τους ώστε να εργαστούν από κοινού με καλή πίστη. Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι ευρεία συμβάλλοντας σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Αναφέρεται κυρίως στις εθελοντικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις με ποικίλες δραστηριότητες και προσεγγίσεις οι οποίες επηρεάζουν θετικά τις σχέσεις της επιχείρησης με την κοινωνία, συμπληρωματικά και όχι σαν υποκατάστατο της κρατικής ρύθμισης ή της κοινωνικής πολιτικής, δεν έχει σχέση με φιλανθρωπία ούτε με δημόσιες σχέσεις όπως μερικοί υποστήριξαν.

Διεθνώς, τα τελευταία δέκα χρόνια και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την Πράσινη Βίβλο και την Ανακοίνωση σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν αναδειχθεί σημαντικές πρωτοβουλίες προώθησης και ενδυνάμωσης της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αρχικά με σημεία αναφοράς στη Διακήρυξη Αρχών του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας σχετικά με τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Πολιτική (1977, αναθεωρημένη έκδοση 2000), στη Διακήρυξη του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας σχετικά με τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία (1998) και στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (1976, αναθεωρημένη έκδοση 2000). Δίκτυα συνεργασίας και σχετικά fora αναπτύσσονται συνεχώς και με την βοήθεια της τεχνολογίας διαδίδονται παγκόσμια μέσω του διαδικτύου.

Το Οικουμενικό σύμφωνο του ΟΗΕ UN Global Compact (GC) αποτελεί μια στρατηγική πρωτοβουλία για επιχειρήσεις που δεσμεύονται στην ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων και στρατηγικών τους με δέκα παγκόσμια αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι επιχειρήσεις που το υπογράφουν είναι πολυεθνικές που δεσμεύονται να εφαρμόζουν αυτές τις αρχές σε όλο τον κόσμο και επίσης να επηρεάζουν τους επιχειρηματικούς τους συνεργάτες, προμηθευτές και υπεργολάβους να πράττουν το ίδιο.

Το GC είναι μια οικειοθελής πρωτοβουλία βασισμένη στη δικτύωση. Στο κέντρο της είναι το Γραφείο του Οικουμενικού Συμφώνου και έξι υπηρεσίες του ΟΗΕ OHCHRILOUNEPUNODCUNDPUNIDO, καθώς και συνεργασία με άλλους παγκόσμιους σχετικούς φορείς. Παράλληλα, εμπλέκει όλους τους σημαντικούς κοινωνικούς εταίρους: εταιρείες των οποίων τις δράσεις προσπαθεί να επηρεάσει, κυβερνήσεις, εργατικές και κοινωνικές οργανώσεις. To GC ζητά από τις επιχειρήσεις να ενστερνιστούν, υποστηρίξουν και θεσπίσουν, μέσα στη σφαίρα επιρροής τους, μια σειρά από βασικές αξίες στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Αυτές πρέπει να σέβονται δέκα θεμελιώδεις αρχές:

1.       Υποστήριξη και σεβασμός των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων

2.       Διασφάλιση ότι δεν συνεργούν σε καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

3.       Προάσπιση του συνδικαλίζεσθαι και ενεργή αναγνώριση του δικαιώματος για συλλογικές διαπραγματεύσεις

4.       Προάσπιση της εξάλειψης κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας

5.       Κατάργηση της παιδικής εργασίας

6.       Εξάλειψη των διακρίσεων σε προσλήψεις και απασχόληση

7.       Υποστήριξη προληπτικής προσέγγισης σε περιβαλλοντικές προκλήσεις

8.      Ανάληψη πρωτοβουλιών για προώθηση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας

9.       Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και διάδοσης τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον

10.   Καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας

Το GC δεν έχει αναγκαστική εφαρμογή. Η υπογραφή του επιτρέπει τη συμμετοχή στην επίσημη κατάσταση των οργανισμών που το έχουν υπογράψει. Η πίεση για σεβασμό αυτής της δέσμευσης προέρχεται από την κοινωνία και έτσι οι επιχειρήσεις, ως κινητήρια δύναμη της παγκοσμιοποίησης, μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση της βελτίωσης της κατάστασης στις αγορές, στο εμπόριο, στην τεχνολογία και στη χρηματοδότηση με τρόπους που οι οικονομίες και η κοινωνία ωφελούνται.

Το διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον των εταιρειών αντικατοπτρίζεται στην ταχεία ανάπτυξη του GC καθώς έχει ήδη πάνω από 10.000 εταιρικούς συμμετέχοντες και άλλους ενδιαφερόμενους από 130 χώρες αποτελώντας την μεγαλύτερη εθελοντική πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον κόσμο.Tο GC είναι ένα πρακτικό πλαίσιο για τη γνωστοποίηση, ανάπτυξη και υλοποίηση των πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα ευρύ φάσμα διεθνώς αποδεκτών αρχών και προτύπων, μεθόδων ελέγχου και επαλήθευσης, πρακτικών εργαλείων διαχείρισης, συνεργασιών και έρευνας σχεδιασμένα για να βοηθήσουν στην προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων και αγορών.

Μια πιο λεπτομερής ανάλυση για τα οφέλη της συμμετοχής στο GC μπορεί να βρεθεί στη σημασία και την αξία του εθελοντισμού - η οποία επίσης επικεντρώνεται στη σημασία του ως συμπλήρωμα και όχι υποκατάστατο της κρατικής κοινωνικής πολιτικής με αμφίδρομα θετικά αποτελέσματα για τις εταιρείες και την κοινωνία. Επίσης αυτό ενσωματώνει μια πολιτική διαφάνειας και λογοδοσίας.

Οι αρχές του GC σχετικά με το περιβάλλον αντικατοπτρίζουν την ανάγκη διαχείρισης των περιβαλλοντικών κινδύνων και ευκαιριών μέσω στρατηγικών και πολιτικών ευρείας βάσης με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Οι εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιες βιώσιμες προσεγγίσεις μπορούν να αποφέρουν οφέλη από τα εξής:

·         εξοικονόμηση κόστους μέσω της βελτίωσης της απόδοσης

·         ενίσχυση των εσόδων, ως αποτέλεσμα των σχετικών προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών

·         βελτίωση της υγείας των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου

·         παροχή βοήθειας για τη δημιουργία βιώσιμων κοινωνιών και αγορών

Ενώ όλο και περισσότερες εταιρείες έχουν αγκαλιάσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα ως επιτακτική ανάγκη διαχείρισης, είναι επίσης σαφές ότι χρειάζονται ακόμη πιο ολοκληρωμένες στρατηγικές και δράσεις εάν η επιχείρηση ζητά να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της σε σχέση με τις παγκόσμιες αλλά και τις τοπικές περιβαλλοντικές προκλήσεις.

 

Πηγή: www.epixeiro.gr

Ομαδικότητα και Startups

 • Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2013 09:57
 • Γράφτηκε από

images 2Άρθρο του Ιωάννη Νικολάου*

Όταν τα παιδιά του ThinkBiz μου πρότειναν να γράψω ένα guest post με θέμα την ομάδα ενός start-up, μου έγραψαν χαρακτηριστικά «πως το καλύτερο άτομο για να το γράψει είναι ένας blogger καθηγητής οργανωσιακής συμπεριφοράς»… Ιδιαίτερα τιμητικό (και τους ευχαριστώ πολύ), αλλά πράγματι δεν ξέρω καθόλου αν είμαι ο πιο κατάλληλος να γράψω για κάτι τέτοιο. Δεν έχω και καμία σχέση με start-ups (αν και παρακολουθώ από κοντά τον χώρο, είναι η αλήθεια) και ως πανεπιστημιακός περνάω τις περισσότερες ώρες της ημέρας μόνος μου, διαβάζοντας (όταν δεν έχω μάθημα φυσικά!). Οπότε δεν θα με χαρακτήριζα και το πιο ομαδικό άτομο…

mpourantas interview2Ο Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντάς* είναι αναμφισβήτητα ένας από τους σημαντικότερους Διοικητικούς επιστήμονες που η χώρα μας διαθέτει αλλά και ένας χαρισματικός ομιλητής και συγγραφέας. Επίσης είναι ένας εκ των συγγραφέων του σχολικού βιβλίου των Αρχών Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, βιβλίο για το οποίο μας εκφράζει την γνώμη του στη διάρκεια της συνέντευξης. Παρά την πίεση του χρόνου που ο Καθηγητής έχει λόγω των πολλών δραστηριοτήτων του, με μεγάλη χαρά δέχτηκε να δώσει μία συνέντευξη – διαφορετική από τις άλλες – που απευθύνεται στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς / οικονομολόγους. Η συνέντευξη δόθηκε την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου, στο γραφείο του στην Α.Σ.Ο.Ε.Ε. στους συνεργάτες του aode.gr κ. Γιώργο Καμαρινό (οικονομολόγο / εκπαιδευτικό) και κ. Κωνσταντίνα Μοναντέρου (φοιτήτρια στο τμήμα οικονομικών επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.).

 

 1. Κύριε Μπουραντά, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσετε στον ιστότοπό μας aode.gr και στους μαθητές και συναδέλφους οι οποίοι μας επισκέπτονται καθημερινά. Θα θέλαμε αρχικά να σας ρωτήσουμε γιατί είναι σημαντικό ένας μαθητής λυκείου να διδαχθεί Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης ;

 Είναι σημαντικό για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι υπάρχουν βασικές έννοιες που αφορούν τον κάθε άνθρωπο. Ακόμα και στην οικογένεια κάνουμε μάνατζμεντ, προγραμματισμό, έλεγχο και ηγεσία. Αλλά υπάρχει και το self-management, αυτοδιοίκηση, αυτοηγεσία, να βάζεις τους προσωπικούς σου στόχους, να πάρεις τις δικές σου αποφάσεις, να έχεις την προσωπική σου οργάνωση και αυτοέλεγχο.

Ο δεύτερος είναι ότι στη χώρα μας έχουμε ένα πρόβλημα επιχειρηματικότητας και το να έχει κανείς μία αίσθηση τι είναι επιχείρηση, τι είναι αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες της διοίκησης της επιχείρησης, ουσιαστικά διαμορφώνει μια κουλτούρα και του δίνει ένα πλαίσιο γνώσης που συμβάλλει στον να έχουν έναν προσανατολισμό κάποια παιδιά ή να αρχίσουν να σκέφτονται και αυτές τις δυνατότητες που προσφέρει η επιχειρηματικότητα.

 

Επιτυχημένη Προσωπική και Επαγγελματική Ανάπτυξη

 • Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013 08:31
 • Γράφτηκε από

anaptiksiΆρθρο του Αντώνη Γαβαλά, MSc, Σύμβουλος Ομαδικής Εργασίας

Ας ξεκινήσουμε αυτό το άρθρο με το αυτονόητο. Το πιθανότερο είναι να μην υπάρχει συγκεκριμένη συνταγή για την επιτυχημένη ζωή εν γένει (προσωπικά και επαγγελματικά), μάλλον αποτελεί απότοκο ενός νέφους παραγόντων που αλληλεπιδρούν σε ένα χαοτικό πεδίο πιθανοτήτων. Μπορούμε όμως να επισημάνουμε κάποιες βασικές διαστάσεις σύμφωνα με τη συσσωρευμένη ανθρώπινη εμπειρία στο συνεχές της ιστορίας. Αυτές οι διαστάσεις φυσικά δεν εξαντλούν το θέμα και, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, πρέπει να τίθενται συνεχώς υπό αμφισβήτηση και εξέταση, με σκοπό την αναθεώρηση και την εξέλιξή τους.

Ερευνα και καινοτομία ως εργαλεία εξόδου από την κρίση

 • Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013 11:46
 • Γράφτηκε από

innovationΤων δρ. Αλεξανδρου Κρητικου* και Οδυσσεα Καρταλου**

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βαδίζει στο δύσκολο τοπίο της κρίσης. Η πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων τριών ετών έχει, αν μη τι άλλο, συνεισφέρει στη βελτίωση των προοπτικών της οικονομίας, έχει γίνει, ωστόσο, σαφές ότι παρόλο που οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες, η ανάκαμψη δεν θα έρθει αν η προσπάθεια περιοριστεί στη μείωση του κόστους ή/και στις θεσμικές αλλαγές. Η μεταφορά του κέντρου βάρους από τη λιτότητα σε πολιτικές ανάπτυξης κυριάρχησε στον δημόσιο διάλογο σχεδόν από την αρχή της κρίσης. Ομως, όπως επίσης συχνά αναφέρεται, το ελληνικό μοντέλο ανάπτυξης παραμένει ως ζητούμενο, ακόμα και τώρα.

 

Προϋποθέσεις που Οδηγούν τις Ομάδες στην Επιτυχία

 • Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου 2013 15:14
 • Γράφτηκε από

stockxpertcom id670415 size0Άρθρο του Αντώνη Γαβαλά, MSc

 Σύμβουλος Διοίκησης κι Ομαδικής Εργασίας

 

Η ύπαρξη των ομάδων μέσα σε μια επιχείρηση συμβάλλει στη βέλτιστη αξιοποίηση της διαφορετικότητας, δηλαδή των διαφορετικών ικανοτήτων και γνώσεων που διαθέτουν οι εργαζόμενοι για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου. Για να υπάρξουν πετυχημένες ομάδες, το επιχειρησιακό περιβάλλον πρέπει να στηρίζει την ομαδική εργασία, να υπάρχει αυτό που λέμε «ομαδική κουλτούρα», και να μην ενθαρρύνει τον ατομικό ανταγωνισμό (π.χ. μέσω ατομικών ανταμοιβών). Η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να καθορίζει ξεκάθαρα πλαίσια δράσης της κάθε ομάδας (τι θα κάνουν και πώς) και να παρέχει τους κατάλληλους πόρους (χρήματα, γνώσεις, πληροφορίες, διαδικασίες, αυτονομία αποφάσεων) για την ολοκλήρωση της αποστολής τους, καθώς και ανατροφοδότηση (feedback), όπου οι ομάδες αξιολογούνται και πληροφορούνται για την πορεία τους, επιτρέποντάς τους να κάνουν διορθωτικές κινήσεις και να βελτιώνονται.

Ενεργητική Ακρόαση

 • Σάββατο, 07 Σεπτεμβρίου 2013 14:33
 • Γράφτηκε από

Άρθρο του Μιχάλη Γιαννουλέα

 

manager1Στην εργασιακή και καθημερινή ζωή μας, πιστεύουμε ότι όσο πιο καλά μιλάμε τόσο πιο καλά επικοινωνούμε. Τείνουμε να δίνουμε πολύ λίγη προσοχή στην «ακρόαση», ίσως το πιο σημαντικό μέρος της επικοινωνίας. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει με σαφή τρόπο τη σημασία της ακρόασης.

epikoinonia stin ergasia1Είναι γνωστό ότι δεν έχει σημασία μόνο το περιεχόμενο του μηνύματος, δηλαδή το τι λέμε, αλλά και ο τρόπος μας, το πώς το λέμε. Οι κοινωνικές μας συναναστροφές επηρεάζονται όχι μόνο από το λεκτικό περιεχόμενο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται, αλλά και από μη-λεκτικά σήματα, όπως για παράδειγμα το γνέψιμο του κεφαλιού, η έκφραση του προσώπου, οι χειρονομίες, το βλέμμα, ο τόνος της φωνής κ.ά. Οι μη λεκτικές συμπεριφορές μπορούν να συμβάλουν στην επικοινωνία με διάφορους τρόπους, όπως την έκφραση των προσωπικών μας στάσεων απέναντι σε ένα θέμα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα μη-λεκτικά σήματα παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στην επικοινωνία πληροφοριών που έχουν να κάνουν με συναισθήματα, θετικά και αρνητικά.

αρχείο λήψης 1Οι ελληνικές επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια καλούνται να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από δυσμενείς  συνθήκες. Η επιτυχημένη και κερδοφόρα πορεία τους δεν εξαρτάται μόνο από εξωγενείς κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες αλλά  διαμορφώνεται και από εσωτερικούς παράγοντες όπως οι συνθήκες εργασίας, ο τρόπος διοίκησης της επιχείρησης και η αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων.

ep agogis  

 

Αρθρογραφία

Prev Next Page: